ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА УЧЕНИКА

By – On октобар 01, 2015 – In Савјет ученика With Коментари су искључени на ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА УЧЕНИКА
САДРЖАЈИ ПРОГРАМАДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IXXXIXIIIIIIIIIVVVI
САРАДЊА СА СТРУЧНОМ СЛУЖБОМ ШКОЛЕХХХХХХХХХ
САРАДЊА СА САВЈЕТОМ РОДИТЕЉАХХХХХ
ОРГАНИЗОВАЊЕ ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈАХХХХ
УЧЕШЋЕ У ОБИЉЕЖАВАЊУ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМАХХХХХ
ПЕРИОДИЧНА АНАЛИЗА УСПЈЕХА УЧЕНИКА У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУХХХХ
УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА УНАПРЕЂЕЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ШКОЛИХХХ
ПРОМОЦИЈА ПРАВА УЧЕНИКАХХХХХХ
УЧЕШЋЕ У ДРУШТВЕНО-КОРИСНОМ РАДУ У ЗАЈЕДНИЦИХХХХ
ПРОМОЦИЈА ИНТЕРЕСА ШКОЛЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИХХХХХ
УЧЕШЋЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКАХХХХ
УПОЗНАВАЊЕ СА УСЛОВИМА РАДА ШКОЛЕХХХХ
УПОЗНАВАЊЕ СА ЗАКОНСКОМ РЕГУЛАТИВОМ У ШКОЛИХХХХХХХ
ПРОМОВИСАЊЕ КУЋНОГ РЕДА ШКОЛЕХХХХХХХХХ
УЧЕШЋЕ У ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕХ
УЧЕШЋЕ У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ – НАСТАВНИЧКО ВИЈЕЋЕХХХХХХХ
ОРГАНИЗОВАЊЕ ДРУГИХ КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У ШКОЛИ И ВАН ШКОЛЕХХХХ
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМХХХХХХХ

Comments are closed.