Подаци о школи

By – On октобар 14, 2015 – In Општи подаци With Коментари су искључени на Подаци о школи
Подаци о средњој школи
  Основни подаци о школиШк. година2019/20
Назив школеЈУ Средњошколски центар
„Никола Тесла“
МјестоБрод
Улица и бројКраља Петра I Ослободиоца 7
НПП по којем школа радиНПП за средње стручне и техничке школе и НПП за гимназију општег смјера
Акти донесени на нивоу школе: Статут школе, Пословник о раду школског одбора, Правилник о систематизацији радних мјеста ваннаставних радника, Правилник о поступку директног споразума, Правилник о дисциплинском поступку, Правилник о проглашењу технолошког вишка, Правилник о раду Комисије за избор ученика генерације, Правилник о награђивању и изрицању дисциплинских мјера ученицима, Кућни ред школе, Правилник о интерним процедурама у поступку јавних набавки роба, услуга и радова, Правилник о употреби мобилног телефона за службене потребе, Правилник о заштити од пожара, План заштите од пожара.Статут и Пословник о раду Савјета ученика и Савјета родитеља.
имејл                     и                    вебТелефонФах
ssrs47sb@inecco.net053/610-094053/610-093
                                     www.ssntb.org
Радно мјестоИме и презимеМобилни телефонТелефон у школи
Директор школеДрагица Ивановић065/953-022053/610-093
Помоћник директора школе
ПедагогВедран Пјанић065/636-140053/610-094
ПсихологНаташа Бардак-Ћурко066/989-700053/610-094
Социјални радник
СекретарРадмила Новаковић065/015-181053/610-094
РачуновођаМаја Ковачевић065/483-825053/610-094
Свега ученика у школи372Свега одјељења у школи21
(уписују се подаци само за редовне ученике и подаци за број одјељења без група и класа)
Број зграда у којим се изводи настава   →1Број смјена1Број одјељења по смјенамаI смјена21
II смјена/
Подаци о власништву учионичког простораШкола има властити учионички простор
Подаци о библиотециБрој књига9,520.0Једна школа је власник и сама је користи
Површина90.0
Површина школског простора           →ОтвореногЗатвореногСвега18690
12870м25820м2
Подаци о фискултурној салиШкола има властиту фискултурну салу прописане величине
Подаци о гријању
Школа је прикључена на градско централно гријање или неког другог власника централног гријања
Школа има систем видео надзораДА

Comments are closed.