Програм рада наставничког вијећа

By – On октобар 14, 2015 – In Наставничко вијеће With Коментари су искључени на Програм рада наставничког вијећа
ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВИЈЕЋА
САДРЖАЈИ ПРОГРАМАДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIII
Формирање одјељења, наставне норме, старјешинстваХ
Матурална екскурзија, излетиХХХХХХ
Разматрање Годишњег програма рада ШколеХ
Остали облици наставеХХХХХХХХ
Сарадња са родитељима ученикаХХХХХ
Обиљежавање Дана општине (спортски дан)Х
Обиљежавање Дана школе и школске славеХX
Кућни ред и правилници – анализа примјенеХ
Анализа успјеха / пресјек стањаХХХ
Анализа успјеха ученика у слободним активностимаХХХХХХХХ
Анализа примјене правилника у оцјењивању ученикаХХХХХХХХХ
Утврђивање успјеха ученикаХХХХ
Анализа рада стручних активаХХХХХХХХХ
Мјере за побољшање успјехаХХХХ
Матурски и завршни испитиХХ
Анализа реализације ГПРШ-аХХХХХХХХХ
Професионална оријентацијаХ
Упис у први разредХХ
Поправни испитиХХ
Почетак нове школске године / припремеХ

Comments are closed.