Program rada odjeljenjskog starješine

By – On oktobar 14, 2015 – In Odjeljenjska vijeća With Komentari su isključeni na Program rada odjeljenjskog starješine
PROGRAM RADA ODJELJENSKOG STARJEŠINE
SADRŽAJI PROGRAMADINAMIKA REALIZACIJE
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIII
FORMIRANJE ODJELJENSKE ZAJEDNICE UČENIKA   x
IZBOR RUKOVODSTVA ODJELJENJA   x
UPOZNAVANJE UČENIKA SA PRAVILIMA KUĆNOG REDA, PRAVIMA I OBAVEZAMA   x   x
KOORDINACIJA SA ČLANOVIMA ODJELJENSKOG VIJEĆA   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
SARADNJA SA STRUČNIM SARADNICIMA   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
ODRŽAVANJE SJEDNICA ODJELJENSKOG VIJEĆAhhhhhhhh
ODRŽAVANJE RODITELJSKIH SASTANAKA   x   x   x   x
REDOVNO VOĐENJE DNEVNIKA I OSTALE DOKUMENTACIJE   x   x   x   x   x   x   x   x   x   xh
ORGANIZOVANJE IZLETA   x
UPIS UČENIKA U NAREDNI RAZRED   x
PODJELA SVJEDOČANSTAVAh   x
ANALIZA IZOSTANAKA UČENIKA   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
IZVJEŠTAJ O USPJEHU I VLADANJU UČENIKA   x   x   x   x   xh
UPOZNAVNJE UČENIKA SA TEHNIKAMA USPJEŠNOG UČENJA   x   x
UPOZNAVANJE UČENIKA SA ORGANIZACIJOM POPRAVNIH, ZAVRŠNIH I MATURSKIH ISPITAh   x
RAZGOVOR O BONTONU   x   x
RAZGOVOR O PRIKLADNOM ODIJEVANJU U ŠKOLI   x   x
RAZGOVOR O KORIŠTENJU SLOBODNOG VREMENA   x  x   x   x
RAZGOVOR O ORGANIZACIJI ŠKOLSKIH OBAVEZA   x   x   x   x
POMOĆ U PREVAZILAŽENJU STRESA   x   x   x   x
RAZGOVOR O SISTEMU VRIJEDNOSTI I MORALNOM PONAŠANJU   x   x   x   x
RAZGOVOR O PROFESIONALNOJ ORIJENTACIJI   x   x   x   x
SREĐIVANJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE   xh   xh
REALIZACIJA PROGRAMA ODJELJENSKE ZAJEDNICE   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x

Comments are closed.