Одјељенска вијећа (списак предавача по одјељењима)

By – On октобар 15, 2015 – In Одјељенска вијећа With Коментари су искључени на Одјељенска вијећа (списак предавача по одјељењима)
Редни бројИме и презимe наставникаСписак предмета које наставник предајеСвега часова из предметаОдјељењеБрој часоваОдјељењеБрој часоваОдјељењеБрој часоваОдјељењеБрој часоваОдјељењеБрој часова
12678
1Мирјана ПродановићСрпски језик и књижевност18I43I54II33II54III54
2Мирјана ЋерићСрпски језик и књижевност18I13I33II43II62III43
IV44
3Анђелка МилојевићСрпски језик21I23I63II22III12III22
III33IV13IV23
4Робертина МилошевићСрпски језик2II12
5Горан ВукојевићЕнглески језик18I12I22I54II62III53
IV22IV33
6Сања МарјановићЕнглески језик18I32I42II22II32II42
II52III12III12IV12
7Дејана РанитовићЕнглески језик10I32I42I62II12III42
8Весна ДујанићРуски језик16I52II22II42II52III52
IV12IV22IV32
Изборни предмет2IV12
9Зоран ЂекићЊемачки језик8II22II42II52III52
10Маја ЗечевићФилозофија3IV33
Лолгика2III52
Социологија2IV32
Социологија и филозофија2IV22
Дмократија и људска права10III12III22III32III42IV32
Култура религија1IV31
11Наташа Бардак-ЋуркоПсихологија6II22II52II62
12Ненад ЏабићИсторија20I12I22I32I42I52
I62II42II52III52IV32
Латински језик2I52
13Стјепан ЋудићГеографија12I52I62II42II52III52
IV12
Изборни предмет2IV12
14Миле ШкорићМузичка култура2I51II51
15Небојша ЛожњаковићЛиковна култура2I51II51
Умјетничко обликовање2II22
Естетика струке2II62
16Станислав МалешевићФизичко васпитање20I42I52I62II22II42
II62III12III32III52IV22
17Бојан РистићФизичко васпитање20I12I22I32II12II32
II52III22III42IV12IV32
18Синиша БубоњаМатематика18I34II34II54II62IV34
19Жељка МанојловићМатематика18I44I54III33III43III54
20Борис БашићМатематика14I13I23I62II12II42
III12
21Миленко ПоповићФизика17I22I32I42I52II32
II52III53IV32
Техничка физика2I12
Основе електротехнике2II32
22Мира ЈеремићБиологија8I52II52III52IV32
Екологија и заштита животне средине4I32III22
23Мирјана СтанковићДерматологија2II22
24Ранко МумовићХемија14I26I52II52III52IV32
Физичка хемија5III45
Органска технологија2III22
25Биљана ТрифуновићПознавање робе10I62II24II44
Познавање материјала2II62
Неорганска технологија8III22III46
26Јелена БозалоТехнологија занимања2II62
Инструментална анализа2III42
Машине и операције4III44
Практична настава – хемијски оператер20I25III215
27Томо МишанКонструисање6I14II12
Техничко цртање6I32I44
Технологија материјала2I12
Машински материјали2I42
Технологија занимања4II12III12
28Вид ИвановићМеханика6I12I44
Машински елементи2I22
Технологија обраде2II12
Практична настава – бравар/варилац6I16
Практична настава – машински техничар за компјутерско конструисање6I46
29Миланко АдамовићПрактична настава – бравар30II112III118
30Миленко ЖдрњаОснове електротехнике8I34II34
Електроника3II33
Електрична мјерења3II33
Аутоматика2III32
Дигитална техника3III33
Практична настава – техничар рачунарства2II32
31Жељко ЗубићПрограмирање и програмски језици6II32III34
Рачунарство и информатика6I52II52III52
Инфорамтика8I12I22I32I62
32Миро ЖарићИнформатика2I42
Електротехнички материјали2I32
Рачунарске компоненте2II32
Рачунарске мреже2III32
Базе података2III32
Практична настава – техничар рачунарства12I34III38
33Мићо БојићУслуживање9II25II44
Основе услуживања2II42
Практична настава – конобар10II210
Практична настава – угоститељски техничар6II46
34Жељко КнежевићКуварство6II22II44
Основе куварства2II42
Француски језик у кулинарству2II42
Практична настава – кувар10II210
Практична настава – кулинарски техничар6II46
35Чедо ЖарићПривредна математика2II22
Основе предузетништва2III22
Економика туризма2IV12
Књиговодство2IV22
Изборни предмет – књиговодство2IV22
Практична настава – економски техничар12IV212
36Медина ЂурђевићПривредна математика2IV22
Основе предузетништва2II22
Економика трговине2I62
Агенцијско и хотелијерско пословање2IV12
Статистика2IV22
Практична настава12IV112
37Игор ЈеремићОснове предузетништва2II12
Маркетинг у туризму2IV12
Трговинско пословање4I64
Финансијско пословање2IV12
Статистика2IV12
Економија2IV22
Изборни предмет – економија2IV22
Практична настава – трговац5I65
38Радмила НоваковићПраво2IV22

Comments are closed.