Vijesti

Seminar o inkluziji

Seminar na temu „Inkluzivno obrazovanje“ , u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, i uz finansijsku podršku UNICEF-a, održan je u petak, 27. novembra u Derventi. Nekoliko profesora naše škole prisustvovalo je ovom seminaru. Cilj seminara je bio podizanje kompetencija nastavnika za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju u redovne vaspitno-obrazovne procese. Predstavnica RPZ-a mr Jelena Šipka upoznala je prisutne sa stanjem inkluzije u vaspitno-obrazovnom sistemu u RS, s osvrtom na dječija prava i zakonsku regulativu. Veoma interesantno i korisno predavanje održala je prof. dr Slavica Golubović,  sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.  Osnovna poruka koju su profesori ponijeli sa seminara je da svako dijete ima jednak pristup obrazovanju, bez diskriminacije, a u skladu sa njegovim mogućnostima. Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne školske procese ostvaruje jedno od temeljnih prava djece – pravo na obrazovanje.

 

 

12308820_757328904410720_8741618438319255346_n 12295356_757328907744053_7053801849300135720_n