Vijesti

Donacija Mikrofin kreditne organizacije

U srijedu 25. maja Srednjoškolski centar su posjetili novi stari gosti. Kroz projekte opremanja škola dobojske regije nisu zaboravili na Brod. Naime, naša škola od ranije ima sjajnu saradnju sa ovom organizacijom koja je već donirala sportske rekvizite, a ovaj put su školi poklonili komplet pet računara koji će upotpuniti kabinete stručnih aktiva. Predstavnici Mikrofina su naglasili da planiramo potrebe za opremanje kabineta opšteobrazovnih i stručnih predmeta i da ih o tome obavezno unaprijed obavještavamo kako bi mogli učestvovati u realizaciji istih.

Zahvaljujemo se Mirkofinu i radujemo se novim projektima.