Вијести

Нова опрема за практичну наставу

У петак 22. септембра Средњошколском центру „Никола Тесла“ испоручена је нова опрема за извођење практичне наставе за занимања бравар/варилац. Општина Брод покренула је поступак јавне набавке алата и опреме и издвојила 24. ооо КМ. Набављене су боце за органско варење, 5 апарата за различите типове заваривања, алат и заштитна опрема, дакле све оно што је неопходно како би се омогућила квалитетна практична настава. Уговор за испоруку нове опреме закључен је 16. августа између Општине Брод и предузећа „COMIZ“ из Бањалуке.

 

IMG_0381 IMG_0382

IMG_0383 IMG_0384

IMG_0386 IMG_0387