VijestiSekcijeUčenici

Čas o Oktobarskoj revoluciji

Sekcija istoričara je, sa profesorom Džabićem, u srijedu 15. novembra održala čas istorije na temu „100 godina Oktobarske revolucije“.

Cilj ovog časa bio je da se učenici detaljnije upoznaju sa jednim od najvažnijih događaja HH vijeka, koji je bitno uticao na društvene, ekonomske i političke odnose tadašnjeg, ali i današnjeg svijeta.

Učenici IV3  Leon Prodanović, Dijana Dragoljević, Danijela Šijan i Biljana Ružojčić, te III5 Igor Radovanović i Nikola Vuk Milićević su polučasovnim predavanjem upoznali svoje kolege sa uzrocima, samim tokom preuzimanja vlasti od strane ruskih boljševika, kao i o posljedicama revolucije. Kako u Rusiji, tako i u ostatku svijeta. Istakli u i da je to prva uspješno izvedena revolucija radnika i seljaka u istoriji, koja je težila uspostavljanju idealnog društva bez klasa i bez ugnjetavanih.

Glavne pouke ovog časa bile su da trpljenje poniženih i gladnih nije bezgranično i da istinska društvena snaga jeste u običnom čovjeku. Pouke iz Oktobarske revolucije mogu izvući i otuđene političke elite, neosjetljive na osnovne potrebe svog naroda, i bivaju zbrisane kad dugo gomilani bijes potlačenih jednom bude oslobođen.

Upravo zahvaljujući Oktobarskoj revoluciji stvorene su pretpostavke da zaostala Rusija (kasnije Sovjetski Savez), u relativno kratkom vremenu, od polufeudalne zemlje postane jedna od vodećih ekonomkih i naučnih sila modernog svijeta.

Sekcija istoričara se zahvaljuje i učenici III5 Teodori Prečanici na tehničkoj podršci prilikom održavanja ovog časa.