VijestiUčenici

Predavanje na temu „Opasnost od mina“

U ponedjeljak, 26. februara, u amfiteatru škole za učenike prvih i drugih razreda održano je jedno korisno predavanje na temu „Opasnost od mina“ u organizaciji LOT EUFOR tima iz Doboja. Kroz video prezentacije, kao i pričama sa terena, učenici su upoznati sa izgledom mina, rizicima i opasnostima koje one nose te kako reagovati u opasnim situacijama. Cilj  predavanja je smanjiti opasnost koju mine predstavljaju za ljude i okoliš, te kako svoje okruženje učiniti sigurnijim mjestom za život.