Вијести

Програм Хранитељства

Представник Центра за социјални рад психолог Мирјана Здравковић, уторак 12. фебруара, одржала је предавање на тему Хранитељство и упознала све одјељенске старјешине средње школе о могућностима збрињавања дјеце из породица социјално угрожених категорија са подручја наше Општине. Овај пројекат је у развоју а циљ пројекта је да се та дјеца смјесте код родбине или друге заинтересоване хранитељске породице, а не у институције, као и да дјеца не мијењају мјесто боравка или школу. Хранитељске породице би имале и одређену новчану помоћ као и сваку другу стручну помоћ Центра за социјални рад. Ове информације разредници су обавезни пренијети родитељима на родитељским састанцима, а све додатне информације се могу добити управо од Центра за социјални рад. Пројекат је подржан од стране Министарства породице, омладине и спорта као и УНИЦЕФ-а.

Хранитељство је, у ствари, назив за смјештај дјетета у породицу која није његова (ово не треба мијешати са усвојењем). Центар за социјални рад закључује уговор о хранитељству са једним чланом породице — хранитељем.
Однос између дјетета и хранитеља у свакодневном животу требало би да у највећој могућој мери одговара односу дијете—родитељ. Хранитељи преузимају непосредну бригу о дјетету и имају дужност да се старају о његовом здрављу, развоју, васпитању и образовању.
Живот дјетета у хранитељској породици подлијеже јасним правилима којих се хранитељ мора придржавати, а социјални радници стално прате шта се дешава с дјететом.

IMG_0469

IMG_0468

IMG_0465