VijestiUčenici

Radionice na temu „Vršnjačko nasilje“

22. marta u amfiteatru škole učenici drugih razreda imali su priliku da prisustvuju radionici na temu „Vršnjačko nasilje“. Nebojša Đurđević, predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj upoznao je učenike sa oblicima i opasnostima od bilo kog vida nasilja, sa posebnim akcentom na sve učestalije vršnjačko nasilje. Urađene su dvije radionice na ovu temu koje su trajale jedan školski čas. Nedavno, ista radionica bila je organizovana i za učenike prvih razreda, a namjera je da istoj prisustvuju i učenici trećih i četvrtih razreda. Đurđević je kroz razgovor sa učenicima htio da vidi kako oni razmišljaju, te kako bi postupili ukoliko primijete bilo koji vid nasilja u svom okruženju. Posebno je naglašeno da o nasilju ne treba ćutati i da treba tražiti zaštitu za žrtve nasilja, odnosno kome mogu da se obrate ukoliko primijete nešto tako. Predstavnik Ombudsmana za djecu je došao na poziv škole . Ovo je novi vid saradnje sa ustanovama koje se bave zaštitom i pravima djece.