Вијести

Конкурс

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса објављеног 24. јула 2019. године

За српски језик:

Кристина Малчић

Јелена Радовановић

Славен Зарић

 

За културу религије:

Сања Пијетловић

 

Комисија:

Анђелка Милојевић, предсједник

Биљана Зечевић, члан

Томо Мишан, члан