Интерни актиОпшти подаци

Мисија и визија школе

Мисија: ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ Брод је васпитно-образовна установа која афирмише и подстиче ученике на свестрано и свеобухватно образовање, васпитање и усвајање практичних знања неопходних за живот и рад. Наша школа позната је по постигнућима својих ученика и наставника, њиховој креативности и оригиналности. У складу са инклузијом, свој дјеци пружамо могућност квалитетног школовања. У нашој школи се потенцира поштовање дјечјих права, али и поштовање правила и обавеза, развијајући код ученика хуманост, самосталност, толерантност и културу дијалога. Са родитељима успостављамо сараднички, отворен, искрен и професионалан однос пун разумијевања уз сталан развој и очување међусобне подршке. Трудимо се да будемо примјер у остварењу својих циљева, а локална заједница нам у томе пружа пуну подршку

Визија: Школа 21. вијека усклађена је са потребама савременог тржишта рада, савременим технолошким потребама како би имали задовољног ученика, родитеља и наставника.

Са Годишњим програмом рада школе, сваке школске године упознати су запослени, ученици и родитељи ученика кроз састанке Наставничког вијећа, Савјета ученика и Савјета родитеља.