Interni aktiOpšti podaci

Misija i vizija škole

Misija: JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Brod je vaspitno-obrazovna ustanova koja afirmiše i podstiče učenike na svestrano i sveobuhvatno obrazovanje, vaspitanje i usvajanje praktičnih znanja neophodnih za život i rad. Naša škola poznata je po postignućima svojih učenika i nastavnika, njihovoj kreativnosti i originalnosti. U skladu sa inkluzijom, svoj djeci pružamo mogućnost kvalitetnog školovanja. U našoj školi se potencira poštovanje dječjih prava, ali i poštovanje pravila i obaveza, razvijajući kod učenika humanost, samostalnost, tolerantnost i kulturu dijaloga. Sa roditeljima uspostavljamo saradnički, otvoren, iskren i profesionalan odnos pun razumijevanja uz stalan razvoj i očuvanje međusobne podrške. Trudimo se da budemo primjer u ostvarenju svojih ciljeva, a lokalna zajednica nam u tome pruža punu podršku

Vizija: Škola 21. vijeka usklađena je sa potrebama savremenog tržišta rada, savremenim tehnološkim potrebama kako bi imali zadovoljnog učenika, roditelja i nastavnika.

Sa Godišnjim programom rada škole, svake školske godine upoznati su zaposleni, učenici i roditelji učenika kroz sastanke Nastavničkog vijeća, Savjeta učenika i Savjeta roditelja.