Додатна настава

ДОДАТНА НАСТАВА

By vedran – On септембар 30, 2015 – In Додатна настава With Comment Off

Редни број ПРЕДМЕТ БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ГРУПА НЕДЈЕЉНО ЧАСОВА ГОДИШЊЕ ЧАСОВА ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ 1 Математика 5 1 1 34 Синиша Бубоња 2 Рачунарске компоненте 10 1 2 68 Миро Жарић 2 Статистика 10 1 1 34 Игор Јеремић СВЕГА 10 1 1 34 ***

Continue Reading →