Савјетодавна тијела

Списак чланова Савјетодавног вијећа

By vedran – On октобар 15, 2015 – In Савјетодавно вијеће With Comment Off

Савјетодавно вијеће именовано од стране Школског одбора 4.2.2015.   Зорица Кнежевић, предсједник Исмет Ђухерић, члан Ђорђе Максимовић, члан Милан Гојковић, члан Градимир Вукман, члан

Continue Reading →

Програм рада Савјета родитеља

By vedran – On октобар 14, 2015 – In Савјет родитеља With Comment Off

ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА РОДИТЕЉА САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ IX X XI XII I II III IV V VI VII Конституисање Савјета родитеља Х Израда програма рада Савјета родитеља у сарадњи са стручном службом школе Х Разматрање успјеха ученика у учењу и владању на крају школске 2014/15. године Х Упознавање са ГПР Школе Х Разматрање школског […]

Continue Reading →

Списак делегата у Савјету родитеља

By vedran – On октобар 14, 2015 – In Савјет родитеља With Comment Off

1. Слађана Гавриловић 2. Биљана Милојевић 3. Сања Тешановић 4. Сања Панић 5. Мајана Радовановић 6. Биљана Дуроња 7. Драгица Петровић 8. Далибор Костадиновић 9. Виолета Гудаловић 10. Горанка Черек 11. Ђорђе Ружојчић 12. Бојана Гаврић 13. Славица Миљић 14. Љиљана Арамбашић 15. Дарко Грабовац 16. Нада Тривуновић 17. Сњежана Радовановић 18. Сузана Божановић 19. […]

Continue Reading →