Стручни органи

Одјељенска вијећа (списак предавача по одјељењима)

By vedran – On октобар 15, 2015 – In Одјељенска вијећа With Comment Off

Редни број Име и презимe наставника Списак предмета које наставник предаје Свега часова из предмета Одјељење Број часова Одјељење Број часова Одјељење Број часова Одјељење Број часова Одјељење Број часова 1 2 6 7 8 1 Мирјана Продановић Српски језик и књижевност 18 I4 3 I5 4 II3 3 II5 4 III5 4 2 Мирјана […]

Continue Reading →

Списак чланова школског одбора

By vedran – On октобар 14, 2015 – In Школски одбор With Comment Off

ШКОЛСКИ ОДБОР ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗВАЊЕ НАЦИОНАЛНОСТ ИМЕНОВАН ИСПРЕД: ДАТУМ ИМЕНОВАЊА ДАТУМ КОНСТИТУИСАЊА Предсједник ШО/Потпредсједник/Члан Бојан Ристић Проф. физичког васпитања Србин Запослених радника школе 11.62013. 10.7.2013. Предсједник ШО Мирјана Ћерић Проф. Српског језика и књижевности Српкиња Запослених радника школе 31.7.2015. 10.7.2013. Потпредсједник ШО Предраг Рељић Полицајац Србин Савјета родитеља 11.6.2013. 10.7.2013. Члан Сњежана Радовановић Текстилни […]

Continue Reading →

Програм рада школског одбора

By vedran – On октобар 14, 2015 – In Школски одбор With Comment Off

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Усвајање ГПР Школе Х Одлучивање о кориштењу финансијских средстава и средстава за инвестиционо одржавање Х Усвајање извјештаја о пословању школе Х Х Доношење статута, правилника и других општих аката школе Х Х Доношење приједлога плана […]

Continue Reading →

Програм рада одјељенског старјешине

By vedran – On октобар 14, 2015 – In Одјељенска вијећа With Comment Off

ПРОГРАМ РАДА ОДЈЕЉЕНСКОГ СТАРЈЕШИНЕ САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII ФОРМИРАЊЕ ОДЈЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕНИКА    x ИЗБОР РУКОВОДСТВА ОДЈЕЉЕЊА    x УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА, ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА    x    x КООРДИНАЦИЈА СА ЧЛАНОВИМА ОДЈЕЉЕНСКОГ ВИЈЕЋА    x    x    x […]

Continue Reading →

План и програм одјељенске заједнице

By vedran – On октобар 14, 2015 – In Одјељенска вијећа With Comment Off

РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                   ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЈЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ                                                 […]

Continue Reading →
Page 1 of 2