Мисија и визија школе

Мисија: ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ Брод је васпитно-образовна установа која афирмише и подстиче ученике на свестрано и свеобухватно обра

Прочитај више

Статут школе

На основу члана 128. став 1) тачка 1. а у вези са чланом 25. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број 41/18

Прочитај више