Стручни активи

Програм рада стручних актива

By vedran – On октобар 14, 2015 – In Стручни активи With Comment Off

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА Редни број НАЗИВ АКТИВА ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА БРОЈ НАСТАВНИКА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РУКОВОДИОЦА АКТИВА 1 Српски језик Подјела предмета и одјељењских старјешинстава, планирање и програмирање наставе, евалуација успјеха и владања ученика, праћење и примјењивање нових метода и облика рада, усклађивање технике оцјењивања, припремање ученика за такмичења и конкурсе, семинари за […]

Continue Reading →