Стручни активи

Програм рада стручних актива

By vedran – On октобар 14, 2015 – In Стручни активи With Comment Off

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА Редни број НАЗИВ АКТИВА ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА БРОЈ НАСТАВНИКА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РУКОВОДИОЦА АКТИВА 1 Српски језик Подјела предмета и одјељенских старјешинстава, планирање и програмирање наставе, евалуација успјеха и владања ученика, праћење и примјењивање нових метода и облика рада, усклађивање технике оцјењивања. 4 Анђелка Милојевић 2 Страни језици 4 Горан […]

Continue Reading →