Средњошколски центар „Никола Тесла“ Брод садашњи назив носи од 1993. године. Правни је насљедник Средњошколског центра „Фриц Павлик“ основаног 1978. године.

Тренутно образује ученике за гимназију општег смјера и у шест подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника, хемија неметали и графичарство, угоститељство и туризам, економија, право и трговина и остале дјелатности.

Почетком 2011. године школа добија дозволу од Завода за образовање одраслих и почиње са школовањем полазника у два занимања хемијске струке.

Школа је  настала 1972. године спајањем Економске школе, која је основана 1946. године и Металопрерађивачке школе, која је основана 1945. године.