Brod je grad i opština koja se nalazi na sjeveru Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, na desnoj obali Save. Ovaj grad je smješten u Panonskoj niziji, a u pisanim spomenicima se pominje od srednjeg vijeka. Doživio je brojne promjene, od kada je bio dio privatnog posjeda velikaške porodice, do osvajanja Osmnalija početkom 18. vijeka, kada je dobio ime Turski Brod. Ime Bosanski Brod služebno je nosio do 2009. god. kada postaje samo Brod. Opština je brojala oko 35 000 stanovnika prije rata.

Brod ima jednu osnovnu školu i jedan srednjoškolski centar. Do 1976.god. grad je imao dvije srednje škole: Ekonomsku i Metaloprerađivačku. Te godine te dvije škole su udružene u jednu i ona dobija ime Školski centar „Fric Pavlik“ (ime dobija po jednom od narodnih junaka Jugoslavije). Za udruživanje ovih škola bio je potreban novi objekat, pa je za to predviđena nova zgrada, a to je ista ova u kojoj se nastava odvija i danas. Svečano otvaranja centra održano je 22.12.1976. god. i tadašnji direktor Ranko Ružojčić obratio se prisutnima riječima: „Omladina i radnici Školskog centra svjesni su obaveza koje slijede nakon preuzimanja ovog objekta“.
Tada su u školi postajala tri OOUR-a: OOUR za obrazovanje stručnih radnika tehničkog zanimanja, OOUR za obrazovanje stručnih radnika ekonomskih i srodnih zanimanja i OOUR radna zajednica. Godine 1985/1986. uveden je novi OOUR tehnoservis. Sve do rata nastava se odvijala u dvije smjene jer je opština imala znatno više stanovnika i do tada škola nosi navedeno ime. Nakon rata taj broj se smanjio pa je i potreba za drugom smjenom nestala, a škola mijenja ime u Srednja škola „Nikola Tesla“ (od marta 1992). Nakon ratnih dešavanja na ovom području, škola jedan period nije radila, ali odmah po oslobođenju Broda zaposlenici škole su uzeli stvar u svoje ruke i počeli sa obnovom radnog prostora. Zgrada je bila u teškom stanju, ali volja i trud su učinili svoje. Škola je prestala sa radom 02.03.1992, a već 07.10. iste godine (kada je Brod i oslobođen) za povjerenika je imenovan Radenko Đuđić, prof. geografije i u novembru su počele pripreme za osposobljavanje škole i trajale su do 18.01.1993. nakon čega škola počinje sa radom. Tada je dobila novo ime, jednu smjenu, a opremanje prostora nije završilo još dugo nakon toga.
Struke i zanimanja su mijenjana tokom ovih godina, a do prvog pokušaja uvođenja gimnazije došlo je 1995. godine. Tada je povećan broj učenika, jer su u Brod stigli izbjegli stanovnici Šipova i Jajca, nakon ratnih dešavanja na njihovim prostorima. Da bi učenici iz tih mjesta nastavili školovanje bez prekida, uvedena je gimnazija. To je trajalo godinu dana; nakon odlaska ovih učenika ni odjeljenje gimnazije nije moglo opstati pa je tada uvedeno tzv. istureno odjeljenje: učenici koji su već započeli školovanje u gimnaziji išli su u školu ovdje, ali su evidentirani kao učenici derventske Gimnazije. Ovo istureno odjeljenje je izvelo samo jednu generaciju (1996 – 2000). Gimnazija je zvanično uvedena 2007/2008. školske godine.
Posljednja promjena u nazivu škole desila se 2013. godine, od kada škola nosi ime  JU SŠC „Nikola Tesla“ (Javna ustanova srednjoškolski centar).

Škola radi u petodnevnoj radnoj sedmici u okviru koje realizuje cijeli
obrazovno-vaspitni rad: teorijsku nastavu sa vježbama, praktičnu nastavu, fakultativnu nastavu, dodatnu i dopunsku nastavu, profesionalnu praksu, ispite, praćenje rada i ocjenjivanje učenika, slobodne aktivnosti, umjetničke, kreativne i naučne sekcije, ekskurzije, učeničke organizacije, kulturna i javna djelatnost itd. Teorijska nastava opšteobrazovnih predmeta izvodi se u sljedećim strukama:
-Mašinstvo i obrada metala
– Elektrotehnika
– Hemija, nemetali i grafičarstvo
– Ugostiteljstvo i turizam
– Ekonomija, pravo i trgovina
– Gimnazija opšteg smjera
– Ostale djelatnosti (zasad podrazumijeva samo jedno zanimanje, frizere, koje je uvedeno 2014. godine, po prvi put u Brodu)

Od 2015. godine škola ima novo zanimanje – mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.
Od 2018. godine uveden je novi smjer elektrotehničke struke – tehničar informacionih tehnologija.
Od 2019. godine škola ima i tehničare mehatronike.
Od 2021. godine uvedeno je zanimanje tehničar CNC tehnologija.

Početkom 2011. godine škola je dobila dozvolu od Zavoda za obrazovanje odraslih i tada počinje večernja škola za odrasle u dva zanimanja hemijske struke.

Direktori (od 1992):
-Radenko Đuđić, prof. geografije – povjerenik 1992-1994.
– Milenko Popović, prof. fizike sa tehničkim obrazovanjem – direktor 1994-1996.
– Teodor Trifunović. prof. srpskog jezika – v. d. direktora na 6 mjeseci,
decembar 1996–jun 1997.
– Ranko Mumović, prof. hemije – dva mjeseca v. d. direktora, a nakon toga direktor 3 mandata, 1997–2009.
– Nada Komel, prof. istorije – 2009–2013.
– Dragica Ivanović, inž. mašinstva – 2013–trenutno na dužnosti (drugi mandat u toku).