PROGRAM RADA DIREKTORA
SADRŽAJI PROGRAMADINAMIKA REALIZACIJE
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIII
Studijsko-analitički rad2020202030202020204040
Planiranje i programiranje rada
Izvještaji i analize
Finansijsko i materijalno poslovanje
Organizacini poslovi40403030103030304000
Organizovanje rada u školi
Tekuće i investiciono održavanje škole
Ostali organizacioni poslovi
Pedagoško-instruktivni rad20303025530302525100
Posjete nastavnim časovima
Instruktivni rad sa pripravnicima
Pedagoški rad sa OS, OV, NV i stručnim aktivima
Organizovanje stručnog usavršavanja nastavnika
Pedagoški nadzor i kontrola1010101051010101050
Praćenje i kontrola realizacije GPRŠ-a
Praćenje Zakona i kontrola primjene
Kontrola rada stručnih organa, finansijske i tehničke službe
Rad sa učenicima202020201520202020200
Pedagoški rad sa učeničkim organizacijama
Praćenje učešća učenika u slobodnim aktivnostima
Pohvale i vaspitno-disciplinske mjere