PROGRAM RADA PEDAGOGA
SADRŽAJI PROGRAMADINAMIKA REALIZACIJE
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIII
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE VO RADA
UČEŠĆE U IZRADI GPRŠ-a##
UČEŠĆE U IZRADI GP RADA NASTAVNIKA##
UČEŠĆE U IZRADI PLANA RADA ODJELJENSKE ZAJEDNICE#
UČEŠĆE U IZRADI PROGRAMA RADA STRUČNIH ORGANA###
IZRADA PROGRAMA RADA PEDAGOGA##
ORGANIZACIJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA
UPIS, FORMIRANJE, KONSTITUISANJE ODJELJENJA###
POMOĆ NASTAVNICIMA U PLANIRANJU, PRIPREMANJU I REALIZOVANJU VO PROGRAMA##########
PRAĆENJE EFEKATA VO RADA (USPJEHA I PONAŠANJA UČENIKA)##########
VOĐENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE###########
PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE VO RADA
PRAĆENJE REALIZACIJE SVIH OBLIKA NASTAVE##########
PRAĆENJE REZULTATA NAPREDOVANJA UČENIKA####
PRAĆENJE SAVREMENE STRUČNE LITERATURE I PROMJENA U OBRAZOVANJU##########
UČEŠĆE U REALIZACIJI SADRŽAJA NPP-a
NEPOSREDNA PRIPREMA NASTAVNIKA (OBLICI, METODE I SREDSTVA ZA RAD)##########
INKLUZIJA / SAVJETODAVNI RAD SA NASTAVNICIMA#########
RAD NA PROFESIONLANOM INFORMISANJU UČENIKA###
RAD SA UČENICIMA
SAVJETODAVNI RAD SA UČENICIMA########
RAD NA PROJEKTU “JA GRAĐANIN“#####
KOORDINACIJA SAVJETOM UČENIKA########
SARADNJA SA RODITELJIMA##########
SAVJETODAVNI RAD SA RODITELJIMA##########
UČEŠĆE U RADU SAVJETA RODITELJA####
SARADNJA SA DRUŠTVENOM SREDINOM###########
ANALITIČKO-ISTRAŽIVAČKI RAD
ANALIZA I IZVJEŠTAVANJE O RADU ŠKOLE###
PREZENTACIJA  STRUČNE  TEME##
OSTALI POSLOVI###########