PROGRAM RADA PSIHOLOGA
SADRŽAJI PROGRAMADINAMIKA REALIZACIJE
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIII
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE VO RADA
UČEŠĆE U IZRADI GPRŠ   x  x
UČEŠĆE U IZRADI PROGRAMA RADA STRUČNIH ORGANA   x
UČEŠĆE U IZRADI PROGRAMA RADA ODJELJENSKE ZAJEDNICE   x
IZRADA GPR PSIHOLOGA   x
IZRADA GPR PSIHOLOGA U NASTAVI   x
IZRADA PLANA RADA SA POJEDINIM KATEGORIJAMA UČENIKA   x   x   x   x   x   x   x
ORGANIZACIJA VASPITNO- OBRAZOVNOG RADA
UPIS I FORMIRANJE ODJELJENJA   x  x  x
POMOĆ NASTAVNICIMA U PLANIRANJU I REALIZOVANJU VO PROGRAMA  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
PRAĆENJE EFEKATA BO RADA(USPJEHA I PONAŠANJA UČENIKA)  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
VOĐENJE PSIHOLOŠKE DOKUMENTACIJE  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE VO RADA
PRAĆENJE REALIZACIJE NASTAVE  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
PRAĆENJE EFEKTA VO RADA   x   x  x   x
UVOĐENJE NOVIH METODA I INOVACIJA U RAD ŠKOLE   x   x
PSIHOLOŠKO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA  x   x   x   x   x   x   x   x   x
STVARANJE USLOVA ZA TIMSKI RAD  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
PRAĆENJE SAVREMENE STRUČNE LITERATURE  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
UČEŠĆE U REALIZACIJI SADRŽAJA NPP-a
POMOĆ NASTAVNICIMA U PLANIRANJU I REALIZOVANJU VO PROGRAMA  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
UČEŠĆE U REALIZACIJI PROGRAMA RADA ODJELJENSKE ZAJEDNICE  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
SAVJETODAVNI RAD SA NASTAVNICIMA  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
RAD NA PROFESIONALNOJ ORIJENTACIJI UČENIKA   x   x
RAD SA UČENICIMA
SAVJETODAVNI RAD SA UČENICIMA  x   x   x   x   x   x   x   x   x
PREVENTIVNI RAD NA MENTALNOJ HIGIJENI UČENIKA   x   x   x   x   x   x   x
OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA ZA USPJEŠNIJE UČENJE   x   x  x   x  x   x   x
RAD SA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA   x   x   x   x   x   x   x
PSIHOLOŠKA SEKCIJA   x   x   x   x   x   x   x   x
KREATIVNE RADIONICE   x   x   x   x   x   x   x   x   x
SARADNJA SA RODITELJIMA
SAVJETODAVNI RAD SA RODITELJIMA  x   x   x   x   x   x   x   x   x
PRISUSTVO RODITELJSKIM SASTANCIMA PO POTREBI  x   x   x   x   x   x   x   x
SARADNJA SA DRUŠTVENOM SREDINOM  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
ANALITIČKO-ISTRAŽIVAČKI RAD
ANALIZA I IZVJEŠTAVANJE O RADU ŠKOLE  x   x
OSTALI POSLOVI  x   x   x   x  x   x   x   x   x   x   x   x