PROGRAM RADA STRUČNIH SARADNIKA
SADRŽAJI PROGRAMADINAMIKA REALIZACIJE
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIII
Praćenje zakonskih pripisa i primjenjivanje istihHHHHHHHHHHH
Pripremanje sjednica Školskog odbora i vođenje zapisnikaHHHHHHHHHH
Prisustvovanje sjednicama Nastavničkog vijeća i učestvovanje u obrazovanju i radu drugih komisijskih tijelaHHHHHHHHHH
Izdavanje potvrda, uvjerenja i rješenja i izrada izvještaja i obavještenjaHHHHHHHHHHH
Primanje prijava učenika za polaganje popravnih, razrednih, dopunskih, završnih i maturskih ispitaHHHHHH
Otvaranje zapisnika i vođenje evidencije o polaganju ispitaHHHHHH
Vođenje dokumentacije i čuvanje arhivske građeHHHHHHHHHHH
Praćenje i provođenje zakonskih propisaHHHHHHHHHHH
Finansijsko knjigovodstveno poslovanjeHHHHHHHHHHH
Izrada finansijskih i blagajničkih izvještajaHH
Vođenje knjige ulaznih fakturaHHHHHHHHHHH
Likvidacija i prijava računaHHHHHHHHHHH
Kontiranje i knjiženjeHHHHHHHHHHH
Obračun plata i izrada obrazacaHHHHHHHHHHH
Izrada periodičnih i godišnjih obračunaHHHHHHHHHHH
Usaglašavanje stanja sa trezorimaHHHH
Stručno usavršavanjeHHHHHH