историја

Због настале ситуације настава ће се наставити путем овог сајта

Други тријумвират (за 1. разред гимназије)

Послије Цезарова убиства у Риму је настала паника и почеле су расправе о завјереницима. Једни су тражили да се изведу пред суд, а други су их оправдавали и проглашавали за спасиоце државе. 43. године п.н.е. формиран је Други тријумвират, којег је, за разлику од првог, потврдила Народна скупштина. Чланови Другог тријумвирата били су Гај Октавијан (унук Цезарове сестре…
Read more


12 Aprila, 2021 1

Први тријумвират (за 1. разред гимназије)

Освајачки ратови, гушење устанака робова и покорених народа црпили су снагу римске Републике. Само римско друштво западало је и у моралну кризу. Готово у свим слојевима друштва осјећала се тежња за реформама и завођењем чвршће власти. Послије Сулине смрти било је више покушаја да се заведе војна диктатура. Али су још увијек биле јаке снаге…
Read more


12 Aprila, 2021 1

Оружани покрети отпора и устанци 1941. (за 4. разред гимназије)

Окупацијом Југославије њено становништво је било убијано, прогањано, пљачкано и протјеривано са својих огњишта, посебно Срби, Јевреји и Роми. Нијемци, усташе у НДХ, Бугари и Мађари спроводили су насиље и терор, што ће бити и повод за пружање спонтаног отпора народа. На територији НДХ устанак је почео да би се српско становништво заштитило од насиља.…
Read more


11 Aprila, 2021 6

Српска револуција 1804-1815 (за 1. разреде средњих стручних школа), други дио

ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК Након што је угушен Први српски устанак, отпочела је масовна турска одмазда које је пријетила да се сво српско становништво исели из Београдског пашалука. Да би се то избјегло, Хуршид-паша је објавио амнестију за учеснике устанка јер се бојао да ће цијели пашалук остати пуст. Након тога је поставио домаће кнезове у…
Read more


11 Aprila, 2021 12

ПРОМЈЕНЕ У ПРИВРЕДИ И ДРУШТВУ КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ ХХ ВИЈЕКА (ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ)

У већини земаља долази до брзог привредног развоја, што је за посљедицу имало промјену у друштвеним и економским односима. У неким земљама и даље постоје снажни покрети за ослобођење и уједињење, а јављају се и тежње за прекрајање колонијалне карте свијета. Затегнути односи и “звецкање оружјем” све је присутније, а на Балкану најчешће. Од побједе…
Read more


11 Aprila, 2021 13

Револуционарни покрет у Војводини 1848-1849 (за 3. разред гимназије)

Револуција у Хабзбуршкој монархији покренула је, након пада Метерниховог режима и покрета који је захватио Мађаре, и остале народе Монархије. Први покрети међу Србима били су у знак солидарности са револуцијом у Мађарској. Неразвијена буржоазија и радничка класа код Јужних Словена били су разлози зашто су њихове револуције имале национални карактер, тј. борбу за националну…
Read more


11 Aprila, 2021 10

Привреда, друштво и државно уређење Србије у позном средњем вијеку (за 2. разред гимназије)

Питања за ученике: Каква је разлика између затворене и тржишне привреде? Зашто и ко је подстицао развој робноновчане привреде? Које су основне привредне гране у позном средњем вијеку? Из чега се састоји властелинство? Које су обевазе меропаха? Који су најпознатији рудници у средњовјековној Србији? Која су овлашћења и права владара? Ко је учествовао на Државном…
Read more


7 Aprila, 2021 14

Априлски рат, разбијање и подјела Југославије (за 4. разред гимназије)

Мартовски догађаји Влада Цветковић-Мачек је, углавном, наставила политику Милана Стојадиновића на спољнополитичком плану. Зато је био логичан њен чин приступању Тројном пакту, када је 25. марта 1941. потписала акт о приступању. Овај чин је изазвао огорчење српског народа које се манифестовало масовним демострацијама и протестима у Београду и другим градовима. Као резултат таквог распложења, у…
Read more


4 Aprila, 2021 7

Српска револуција 1804-1815 (за 1. разреде средњих стручних школа)

ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК Османско царство крајем XVIII и почетком ХIX вијека Од почетка XVIII вијека Османско царство наставља лагано да пропада. Држава је постепено падала у економску зависност и дугове који су уништили њене финансије. Док су феудалци повећавали експлоатацију сељака, држава је наметала нове и повећавала старе порезе, а истовремено се распадао и застарио…
Read more


4 Aprila, 2021 24

Револуционарна грађанска Европа 1848-1849 (за 3. разред гимназије)

Политичка историја Европе од 1815. до 1870. године у доброј мјери представља неуспјеле покушаје европских династија да успоставе стари поредак који је нарушен Француском револуцијом и Наполеоновим ратовима. Већ око 1820. године чувари старог феудалног поретка (оличени у Светој алијанси) морали су да се бране од напада пробуђеног национализма и либерализма. Све снажнија грађанска класа…
Read more


4 Aprila, 2021 14