Vannastavne aktivnostiVijesti

Odred izviđača Petar Kočić

Odred izviđača Petar Kočić nakon duge pauze, od prošle godine je počeo ponovo sa radom. Tada su njihovi stari članovi došli u našu školu da predstave svoj rad, postignuća i planove, da bi na taj način privukli novi broj članova među učenicima. Učenici su bili zainteresovani za ovakav vid vannastavne aktivnosti i veliki broj se priključio izviđačima. Ove godine škola je dobila nove prvačiće, pa su članovi izviđača došli da se predstave i njima. U amfiteatru su održali kratku prezentaciju i pokazali koliko druženje sa izviđačima može biti zabavno i korisno. Zaineteresovanih za pridruživanje je bilo i ovaj put, i među novim generacijama učenika.