Vijesti

JICA projekat

Srednja škola „Nikola Tesla“ dobila je 20 novih računara, jedan multimedijalni paket i udžbenike za nastavu informatike. U okviru projekta JICA, projekta za poboljšanje nastave informatike u mješovitim srednjim školama sa gimnazijama, kao i sve osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini, i naša škola je dobila potrebna sredstva za opremanje kabineta informatike. Ovo je samo jedan od načina pomoći Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) svim školama u Bosni i Hercegovini. Projekat je fokusiran na škole, učenike i nastavnike, koji će uz novu informatičku opremu raditi na poboljšanju informatičke pismenosti.