Програм рада Савјета родитеља

By – On октобар 14, 2015 – In Савјет родитеља With Коментари су искључени на Програм рада Савјета родитеља
ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА РОДИТЕЉА
САДРЖАЈИ ПРОГРАМАДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVII
Конституисање Савјета родитељаХ
Израда програма рада Савјета родитеља у сарадњи са стручном службом школеХ
Разматрање успјеха ученика у учењу и владању на крају школске 2014/15. годинеХ
Упознавање са ГПР ШколеХ
Разматрање школског календараХ
Разматрање плана екскурзија и излета на почетку школске годинеХ
Информација о родитељским састанцимаХХ
Информација о понашању ученика, посебно проблематичнихХХХХХХХ
Информација о надареним ученицимаХХХХХХХ
Разматрање намјене коришћења средстава остварених ученичким радом, проширеном дјелатношћу школе и од донација и средстава родитељаХХ
Извјештај о успјеху и владању ученика на крају првог полугодиштаХ
Приједлог плана уписа ученика у прве разреде у школској 2013/14 годиниХ
Приједлог професионалне орјентације ученика деветих разреда основних школа и завршних разреда средње школеХ
Организација матуралне забавеХ
Додјела диплома завршним разредимаХ
Учествовање у изради и реализацији пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно образовни рад у школиХХ
Промоција интереса школе у локалној заједнициХ
Сарадња са стручном службом школеХХХХХХХХХ
Сарадња са Школским одборомХХХХХХХХХ
Сарадња са Савјетом ученикаХХХХХ

Comments are closed.