Програм рада школског одбора

By – On октобар 14, 2015 – In Школски одбор With Коментари су искључени на Програм рада школског одбора
ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
САДРЖАЈИ ПРОГРАМАДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIII
Усвајање ГПР ШколеХ
Одлучивање о кориштењу финансијских средстава и средстава за инвестиционо одржавањеХ
Усвајање извјештаја о пословању школеХХ
Доношење статута, правилника и других општих аката школеХХ
Доношење приједлога плана уписа ученикаХ
Разматрање жалби и приговораХХХХХХХХХ
Сарадња са Министарством просвјете и културеХХХХХХХХХ
Контролисање активности Школе у складу са Законом, статутом и другим општим актимаХХХ
Доношење средњорочног и дугорочног плана развоја школеХ

Comments are closed.