Савјетодавно вијеће

Списак чланова Савјетодавног вијећа

Савјетодавно вијеће именовано је од стране Школског одбора 3.12.2019.

Чланови Савјетодавног вијећа именовани су по приједлогу општине Брод. Они су представници локалне управе и привредника са подручја наше општине.

Градимир Вукман, предсједник

Брано Гојковић, члан

Исмет Ђухерић, члан

Ђорђе Максимовић, члан

Милан Гојковић, члан