Vijesti

Učionica na otvorenom

PROJEKAT  „UČIONICA NA OTVORENOM“

I ove godine u našoj školi su se realizovali projekti Omladinske banke. Jedan od projekata je i „Učionica na otvorenom“ koji su osmislili učenici, članovi neformalne grupe, zajedno sa psihologom škole. Prema savremenim principima psihologije vaspitanja i obrazovanja, nova naučna saznanja iz psihologije pokazala su da tradiocionalna nastava ne podstiče u dovoljnoj mjeri psihosocijalni razvoj mladog čovjeka i da nedovoljno utiče na razvoj nezavisnog mišljenja. U tradicionalnoj nastavi učenik je u poziciji pasivnog primaoca podataka što suzbija razvoj inicijative kod učenika te ih i kasnije čini manje spremnim da preuzmu inicijativu u rješavanju važnih društvenih pitanja. Kako bismo bili u korak sa zahtjevima savremene nastave, još ranije su učinjeni napori u pravcu nabavke računara i projektora kako bi se učenicima omogućila multimedijska nastava. Poznato je da vizuelni i auditivni podražaji utiču na porast motivacije i veće rezultate u učenju. Jedan od imperativa savremene nastave je sve zastupljenija interaktivna nastava u kojoj je i školski namještaj drugačije raspoređen u odnosu na tradiocionalni, tako da profesor ima pristup svakom učeniku(npr. klupe u obliku elipse ili pravougaonika) i da su  učenici okrenuti jedni prema drugima. Socijalna razmjena koja se ostvaruje između profesora i učenika i između učenika međusobno u ovakvim uslovima veoma je važna za saznajni razvoj mladih. Osim nastave u učionici, uvodi se i nastava i u prirodi, u javnim, kulturnim ustanovama (biblioteke, muzeji) te se češće ide na jednodnevne, dvodnevne ili višednevne ekskurzije. Važnost učionice na otvorenom je upravo u mogućnosti izvođenja interaktivne nastave. Svaka novina u radu sa učenicima utiče pozitivno na zainteresovanost učenika za nastavne sadržaje. Učenje u prirodi, na svježem vazduhu i na sunčevoj svjetlosti, u učionici na otvorenom, pozitivno utiče na sve mentalne funkcije: pažnju, koncentraciju, pamćenje, učenje, kao i na raspoloženje učenika. Učenici koji su učestvovali u ovom projektu su: Danilo Popović, Neven Subašić, Bogdan Zlatović, Amela Ćatić, Nada Popović, Kenan Mašić, Savo Kostadinović, Slaven Ćerić, Branko Todorović i Natalija Zečević. U izradi stolova i klupa učestvovali su učenici drugog i trećeg razreda, zanimanje bravar, zajedno sa nastavnikom praktične nastave i domarom škole. Punu podršku ovom projektu pružila je direktorica škole.

12226616_1086408331383022_276439605_n

12243605_1086408114716377_782076467_n

12248707_1086408628049659_1523951577_n

12235599_1086408078049714_693648934_o