VijestiSavjet učenikaUčenici

Savjet učenika i njihove aktivnosti

Mreža savjeta učenika Republike Srpske (mRESURS) je srednjoškolska organizacija koja okuplja oko 45 000 hiljada učenika, koliko ih ima u RS-u. Magdalena Kušljić, predsjednica Savjeta učenika naše škole, u petak 9. decembra, našim srednjoškolcima predstavila je ovu organizaciju, govoreći o ciljevima kao i planiranim i realizovanim aktivonostima mRESURS-a, kako na nivou RS-a tako i na nivou škole. Glavna vizija Savjeta, kako ističe Magdalena, je društvo u kojem se učenici prepoznaju kao resurs, a ne kao sporedni faktor. Savjet učenika organizuje razne aktivnosti, kao što su humanitarne akcije, anketiranja među učenicima, obilježavanje raznih značajnih datuma, otvorena pisma, upućena organima vlasti. Sve sa ciljem da se čuje i glas srednjoškolaca. Članovi Savjeta naše škole takođe su vrlo aktivni. Aktivnost „Dođi u bioskop“ članovi Savjeta sprovode od 2011. godine, gdje učenici tokom cijele školske godine imaju mogućnost da jednom sedmično u amfiteatru škole pogledaju neke od najnovijih filmskih ostvarenja. Posebno treba istaći razne humanitarne aktivnosti koje Savjet uspješno realizuje. Jedna od njih je i Jedan slatkiš – jedno dijete gdje se svake godine, pred novogodišnje praznike, prikupljaju slatkiši i pripremaju paketići za djecu iz područnih škola, kao i socijalno ugroženim. Prošle godine pripremljeno je ukupno 400 paketića. Saradnja sa Omladinskom bankom doprinijela je realizaciji raznih projekata kao što su uređenje prostorije u okviru škole za okupljanje mladih, korpe za smeće u krugu škole i uređenje školskog dvorišta. Od sljedeće sedmice članovi Savjeta kreću sa akcijom „Jedan slatkiš – jedno dijete“. Želimo im puno uspjeha!!!