ВијестиУченици

„Зумирај запошљавање младих“

У периоду од 16. до 23. априла у нашој школи спроведене су радионице у завршним разредима на тему „Зумирај запошљавање младих“. Обухваћено је свих шест одјељења, и то три одјељења трећег и три четвртог степена. У сваком одјељењу одржан је по један час у трајању од 50 минута. Радионицу је прошло 110 ученика од укупно 131 ученика или око 84%. Радионице је организовао и водио педагог школе Ведран Пјанић. Поред упознавања са основним појмовима о раду, послу и запошљавању, ученици су прошли симулацију интервјуа и савладали су писање пословне биографије. Ученици су као најважнији разлог због којег је млада особа у БиХ или у свијету незапослена навели разлог да млади нису довољно заитересовани, односно нису активни тражиоци правог запослења.