VijestiUčenici

Zajednički roditeljski sastanak

U ponedjeljak, 15. oktobra, u amfiteatru škole održan je zajednički roditeljski sastanak učenika prvih razreda. Na početku, sve prisutne pozdravila je direktorica škole Dragica Ivanović te predstavila stručne saradnike, psihologa i pedagoga škole, kao i odjeljenske starješine. Roditelji su upoznati sa organizacijom, radom i aktivnostima u našoj školi, kao i sa normativima i obavezama učenika i roditelja. Takođe, upoznati su sa rezultatima inicijalnog testiranja učenika prvih razreda na početku školske godine gdje su imali priliku pokazati svoje znanje iz testa opšte kulture, srpskog jezika i matematike. Nastavak roditeljskog sastanka održan je u učionicama sa odjeljenskim starješinama.