Vijesti

Program Hraniteljstva

Predstavnik Centra za socijalni rad psiholog Mirjana Zdravković, utorak 12. februara, održala je predavanje na temu Hraniteljstvo i upoznala sve odjeljenske starješine srednje škole o mogućnostima zbrinjavanja djece iz porodica socijalno ugroženih kategorija sa područja naše Opštine. Ovaj projekat je u razvoju a cilj projekta je da se ta djeca smjeste kod rodbine ili druge zainteresovane hraniteljske porodice, a ne u institucije, kao i da djeca ne mijenjaju mjesto boravka ili školu. Hraniteljske porodice bi imale i određenu novčanu pomoć kao i svaku drugu stručnu pomoć Centra za socijalni rad. Ove informacije razrednici su obavezni prenijeti roditeljima na roditeljskim sastancima, a sve dodatne informacije se mogu dobiti upravo od Centra za socijalni rad. Projekat je podržan od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta kao i UNICEF-a.

Hraniteljstvo je, u stvari, naziv za smještaj djeteta u porodicu koja nije njegova (ovo ne treba miješati sa usvojenjem). Centar za socijalni rad zaključuje ugovor o hraniteljstvu sa jednim članom porodice — hraniteljem.
Odnos između djeteta i hranitelja u svakodnevnom životu trebalo bi da u najvećoj mogućoj meri odgovara odnosu dijete—roditelj. Hranitelji preuzimaju neposrednu brigu o djetetu i imaju dužnost da se staraju o njegovom zdravlju, razvoju, vaspitanju i obrazovanju.
Život djeteta u hraniteljskoj porodici podliježe jasnim pravilima kojih se hranitelj mora pridržavati, a socijalni radnici stalno prate šta se dešava s djetetom.

IMG_0469

IMG_0468

IMG_0465