VijestiRadnici škole

Seminar za profesore engleskog jezika

Dana 11.9. profesori engleskog jezika, Goran Vukojević, Dejana Ranitović i Sanja Marjanović-Marković, prisustvovali su seminaru čija je tema bila „Elementi anglosaksonske kulture u udžbenicima engleskog jezika“. Na seminaru je bilo riječi o kulturi uopšte i o zastupljenosti anglosaksonske kulture u udžbenicima. Seminar je održan u Doboju u trajanju od jednog dana.