Oстали облици наставеВаннаставне активностиВијести

Остали облици наставе

Допунска настава

Српски језик – проф. Јелена Радовановић
Енглески језик – проф. Сања Марјановић Марковић
Руски језик – проф. Весна Дујанић
Историја – проф. Ненад Џабић
Математика – проф. Синиша Бубоња, Анита Лучановић, Борис Башић
Физика – проф. Бојана Бабић
Информатика – проф. Жељко Зубић
Машинска група предмета – проф. Томо Мишан, Вид Ивановић
Електротехничка група предмета – проф. Миленко Ждрња
Економска група предмета – проф. Игор Јеремић

Додатна настава

Математика – проф. Синиша Бубоња, Анита Лучановић, Борис Башић
Физика – проф. Бојана Бабић

Припрема за такмичење

Српски језик – проф. Јелена Радовановић
Енглески језик – проф. Горан Вукојевић
Демократија и људска права – проф. Драгана Чечавац Ковачевић
Атлетика – проф. Бојан Ристић
Рукомет/Одбојка – проф. Станислав Малешевић
Информатика – проф. Жељко Зубић
Машинска група предмета – проф. Томо Мишан
Економска група предмета – проф. Игор Јеремић

Секције

Драмска секција – проф. Анђелка Милојевић
Хорска секција – проф. Миле Шкорић
Ликовно-креативна – проф. Небојша Ложњаковић
Новинари – проф. Мирјана Ћерић
Цивитас – проф. Драгана Чечавац Ковачевић
Хемичари – проф. Биљана Зечевић
Историчари – проф. Ненад Џабић
Електроиноватори – проф. Миленко Ждрња
Мали фудбал М – проф. Станислав Малешевић
Мали фудбал Ж – проф. Бојан Ристић

Савјет ученика – руководи педагог Ведран Пјанић
Омладина Црвеног крста – руководи проф. Дејана Ранитовић