Мисија и визија школе

Мисија: ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ Брод је васпитно-образовна установа која афирмише и подстиче ученике на свестрано и свеобухватно обра

Прочитај више