Радници школе

Распоред рада у августу

By vedran – On јун 26, 2018 – In Вијести, Радници школе, Ученици With Comment Off

поправни и разредни август 2018 Распоред рада у августу 2018

Continue Reading →

Стручно савјетовање професора

By vedran – On јул 03, 2017 – In Вијести, Радници школе With Comment Off

01398_20170630_Plan_savjetovanja_za_predmetnu_nastavu

Continue Reading →

Програм рада стручних актива

By vedran – On октобар 14, 2015 – In Стручни активи With Comment Off

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА Редни број НАЗИВ АКТИВА ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА БРОЈ НАСТАВНИКА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РУКОВОДИОЦА АКТИВА 1 Српски језик Подјела предмета и одјељенских старјешинстава, планирање и програмирање наставе, евалуација успјеха и владања ученика, праћење и примјењивање нових метода и облика рада, усклађивање технике оцјењивања. 4 Анђелка Милојевић 2 Страни језици 4 Горан […]

Continue Reading →

Списак радника школе

By vedran – On октобар 14, 2015 – In Радници школе With Comment Off

1 Драгица Ивановић Директор 2 Ведран Пјанић Педагог 3 Наташа Бардак – Ћурко Психолог 4 Радмила Новаковић Секретар 5 Маја Ковачевић Рачуновођа 6 Добро Нарић Домар 7 Невена Јелић Куварица 8 Драгица Митреканић Чистачица 9 Миољка Патковић Чистачица 10 Милена Шијан Чистачица 11 Ружица Мартић Чистачица 12 Мирјана Продановић Српски језик и књижевност 13 Мирјана […]

Continue Reading →