О школи

Средња школа „Никола Тесла“ Брод садашњи назив носи од 1993. године. Правни је насљедник Средњошколског центра „Фриц Павлик“ основаног 1978. године.

Тренутно образује ученике за гимназију општег смјера и у пет подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника, хемија неметали и графичарство, угоститељство и туризам, економија, право и трговина.

Почетком 2011. године школа добија дозволу од Завода за образовање одраслих и почиње са школовањем полазника у два занимања хемијске струке.

Школа је  настала 1972 године спајањем Економске школе која је основана 1946 године и Металопрерађивачке школе која је основана 1945 године.-