ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА
Редни бројНАЗИВ АКТИВАПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВАБРОЈ НАСТАВНИКАИМЕ И ПРЕЗИМЕ РУКОВОДИОЦА АКТИВА
1Српски језикПодјела предмета и одјељенских старјешинстава, планирање и програмирање наставе, евалуација успјеха и владања ученика, праћење и примјењивање нових метода и облика рада, усклађивање технике оцјењивања.4Анђелка Милојевић
2Страни језици4Горан Вукојевић
3Физичко васпитање2Станислав Малешевић
4Друштвена група предмета6Стјепан Ћудић
5Хемија и биологија5Ранко Мумовић
6Математика3Синиша Бубоња
7Машинство3Томо Мишан
8Физика, информатика и електротехника4Жељко Зубић
9Економија и угоститељство5Чедо Жарић