Чланови Школског одбора од школске 2021/2022. године:

Ненад Џабић, проф. историје – предсједник, члан из реда запослених

Драгана Чечавац Ковачевић, проф. филозофије и социологије – потпредсједник, члан из реда запослених

Гордана Баћина, члан испред реда родитеља

Драгослав Зечевић, члан испред реда родитеља

Саша Видић, члан испред локалне самоуправе

Боро Радовановић, члан испред реда оснивача

Александра Патковић, члан испред реда оснивача