историја

Због настале ситуације настава ће се наставити путем овог сајта

Индикатив презента пасива (латински језик за 1. разред гимназије)

Пасив се у латинском језику користи чешће него у српском и одговара нашем трпном стању, а може се преводити и активом са повратном земјеницом. Индикатив презента пасива гради се од презентске осноце и наставака: -r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur. у 1. лицу једнине свих конјугација пасивни наставак -r додаје се на цијели активни облик 1. лица једнице…
Read more


15 Aprila, 2021 11

Босанска држава (за 2. разред гимназије)

Као самостална држава, Босна је образована послије осталих јужнословенски држава, и то почетком ХII вијека. Под појмом Босна дуго се подразумијевао само крајеви око горњег тока истоимене ријеке. Формирањем самосталне државе, ово име се ширило и на околне крајеве. У раном средњем вијеку Босна се налазила у саставу Крштене Србије, Хрватске, у саставу Самуиловог царства, Византије и на кратко…
Read more


14 Aprila, 2021 12

Култура епохе Немањића (за 2. разред гимназије)

Оснивањем аутокефалне српске архиепископије 1219. године српска држава и народ у потпуности су се везали за византијску цркву и византијски културни утицај. У богослужењу је очуван црквенословенски језик, који је под утицајем српског говорног језика попримио своје особене црте. То је српска редакција црквенословенског језика. Књижевност Оригинално књижевно стварање код Срба најбоље је дошло до…
Read more


14 Aprila, 2021 12

Други тријумвират (за 1. разред гимназије)

Послије Цезарова убиства у Риму је настала паника и почеле су расправе о завјереницима. Једни су тражили да се изведу пред суд, а други су их оправдавали и проглашавали за спасиоце државе. 43. године п.н.е. формиран је Други тријумвират, којег је, за разлику од првог, потврдила Народна скупштина. Чланови Другог тријумвирата били су Гај Октавијан (унук Цезарове сестре…
Read more


12 Aprila, 2021 6

Први тријумвират (за 1. разред гимназије)

Освајачки ратови, гушење устанака робова и покорених народа црпили су снагу римске Републике. Само римско друштво западало је и у моралну кризу. Готово у свим слојевима друштва осјећала се тежња за реформама и завођењем чвршће власти. Послије Сулине смрти било је више покушаја да се заведе војна диктатура. Али су још увијек биле јаке снаге…
Read more


12 Aprila, 2021 7

Оружани покрети отпора и устанци 1941. (за 4. разред гимназије)

Окупацијом Југославије њено становништво је било убијано, прогањано, пљачкано и протјеривано са својих огњишта, посебно Срби, Јевреји и Роми. Нијемци, усташе у НДХ, Бугари и Мађари спроводили су насиље и терор, што ће бити и повод за пружање спонтаног отпора народа. На територији НДХ устанак је почео да би се српско становништво заштитило од насиља.…
Read more


11 Aprila, 2021 7

Српска револуција 1804-1815 (за 1. разреде средњих стручних школа), други дио

ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК Након што је угушен Први српски устанак, отпочела је масовна турска одмазда које је пријетила да се сво српско становништво исели из Београдског пашалука. Да би се то избјегло, Хуршид-паша је објавио амнестију за учеснике устанка јер се бојао да ће цијели пашалук остати пуст. Након тога је поставио домаће кнезове у…
Read more


11 Aprila, 2021 25

ПРОМЈЕНЕ У ПРИВРЕДИ И ДРУШТВУ КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ ХХ ВИЈЕКА (ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ)

У већини земаља долази до брзог привредног развоја, што је за посљедицу имало промјену у друштвеним и економским односима. У неким земљама и даље постоје снажни покрети за ослобођење и уједињење, а јављају се и тежње за прекрајање колонијалне карте свијета. Затегнути односи и “звецкање оружјем” све је присутније, а на Балкану најчешће. Од побједе…
Read more


11 Aprila, 2021 14

Револуционарни покрет у Војводини 1848-1849 (за 3. разред гимназије)

Револуција у Хабзбуршкој монархији покренула је, након пада Метерниховог режима и покрета који је захватио Мађаре, и остале народе Монархије. Први покрети међу Србима били су у знак солидарности са револуцијом у Мађарској. Неразвијена буржоазија и радничка класа код Јужних Словена били су разлози зашто су њихове револуције имале национални карактер, тј. борбу за националну…
Read more


11 Aprila, 2021 11

Привреда, друштво и државно уређење Србије у позном средњем вијеку (за 2. разред гимназије)

Питања за ученике: Каква је разлика између затворене и тржишне привреде? Зашто и ко је подстицао развој робноновчане привреде? Које су основне привредне гране у позном средњем вијеку? Из чега се састоји властелинство? Које су обевазе меропаха? Који су најпознатији рудници у средњовјековној Србији? Која су овлашћења и права владара? Ко је учествовао на Државном…
Read more


7 Aprila, 2021 15