РИЈЕКЕ- ријечни систем, мрежа, слив и развође (1. гим)

12 commentsUncategorized

Ријеке су већи водотоци. У хидрологији, под ријеком се подразумјева маса слатке воде која се креће ријечним коритом на површини Земље, под утицајем гравитације. Мјесто гдје настаје ријека је извор (глава) ријеке, а мјесто гдје ријека завршава је ушће ријеке. Између извора и ушћа је ријечни ток. Ријеке могу настати на различите начине: од извора ….  Read More

ЦЕНТРАЛНА ХРВАТСКА- географска обиљежја (3. гим.)

18 commentsUncategorized

Централна Хрватска је дио панонско-перипанонског простора. У историјској прошлости политичкогеографско дефинисање Хрватске се односило управо на ову регију. У овој области се у прошлости зауставио продор Турака ка западу, па је она постала војно упориште и гранична област према Турској. Данас је то дио Хрватске који је густо насељен, привредно разноврстан и развијен и саобраћајно ….  Read More

СТАНОВНИШТВО И КУЛТУРА ЕВРОПСКИХ НАРОДА (2. гим.)

16 commentsUncategorized

У прошлој лекцији смо се упознали са поријеклом назива Европе, одликама њеног географског положаја, различитим аспектима географске подјеле држава Европе, одликама држава према различитим обиљежјима (величина територије, државно уређење и сл.) и њеном политичкогеографском подјелом. Европа представља ”колијевку свјетске цивилизације”. Иако је по површини (10,5 мил. км2) већа једино од Аустралије, у њој је концентрисана ….  Read More

ПОЛИТИЧКОГЕОГРАФСКА ПОДЈЕЛА ЕВРОПЕ (2. гим.)

9 commentsUncategorized

Да се присјетимо! Назив Европа потиче од асирске ријечи ”ереб” што значи запад. По величини простора она је шести континент испред Аустралије. Њена површина износи око 10,5 милиона км2. Смјештена је на сјеверној полулопти, а највећим дијелом простора припада источној хемисфери. Чини западни, мањи дио јединственог евроазијског копна, а од Азије (највећи континент) је мања ….  Read More

ВОДЕ НА КОПНУ- подземне воде (1. гим)

11 commentsUncategorized

У прошлим чланцима било је ријечи о морској води која испуњава огромне басене на површини Земље. За морску воду можемо рећи да обухвата више од двије трћине површине планета, али и садржава око 96,5 % од укупне количине воде на Земљи. Остатак воде у хидросфери су воде на копну. Вода на копну се јавља у ….  Read More

СЛАВОНИЈА, БАРАЊА И ЗАПАДНИ СРЕМ (3. гим.)

17 commentsUncategorized

У панонском простору источног дијела Хрватске налазе се историјско-географске области из наслова наше лекције. Оне су дио низијске- Панонске Хрватске. Због тога у њиховој морфологији преовладавају равнице, пољопривреда има велики значај, ту пролазе важни саобраћајни коридори, насељеност је добра са бројним градовима. Ове области граниче на западу са Централном Хрватском, а смјештене су између Мађарске, ….  Read More

СТАНОВНИШТВО И ЗОНЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ (2. гим.)

17 commentsUncategorized

Аустралија је величином територије најмањи континент на свијету, али и једна од највећих држава- 6. у свијету. Поред тога она је и најслабије насељен континент јер има просјечну густину насељености од око 3,3 стан/км2. У њој живи око 25 милиона становника и то је број становника приближан оном у метрополитанском подручје града Њујорка у САД-у. ….  Read More

ПОЛИТИЧКОГЕОГРАФСКЕ И ЕКОНОМСКОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ (2. гим.)

18 commentsUncategorized

Australija (енгл. Australia) званично Комонвелт Аустралија (енг. Commonwealth of Australia), држава је јужне хемисфере која обухвата копно најмањег континента на свијету истог имена, острво Тасманију, као и бројна друга острва у Индијском и Тихом океану. Површина Аустралије износи 7 692 024 км2 и по површини је 6. у свијету, окружена је Индонезијом, Источним Тимором и ….  Read More

ЛИКА, БАНИЈА И КОРДУН (3. гим)

18 commentsUncategorized

Прошли чланак је обухватио географска обиљежја Приморске Хрватске. Видјели смо које области припадају приморју Хрватске, описали њихове физичко-географске и друштвено-географскеа одлике (присјети се). Ова тема се односи на планинско-котлински (горски) дио ове, нама сусједне, државе и на њен перипанонски простор (перипанонски- ободни, рубни дио Панонске низије). У горском простору се налази Лика, док су перипанонске ….  Read More

КРЕТАЊА МОРСКЕ ВОДЕ

11 commentsUncategorized

Постоји неколико облика кретања воде у морима и океанима, а то су: ТАЛАСИМОРСКЕ СТРУЈЕПЛИМА И ОСЕКА Таласи Таласи су привидно кретање морске воде на њеној површини при чему се честице воде не премјештају већ само описују пун круг. на примјер, чамац или неки други пловећи објекат се због тога помјера према горе, доле, десно или ….  Read More