САД И КАНАДА- ресурси и карактеристике привреде

Канада и САД су по величини територије, а САД и по броју становника, међу највећим државама свијета. Заједно чине Англоамерику која обухвата највећи дио континента Сјеверна Америка. Осим тога, ове земље су веома важна привредна подручја, а САД је и политичка и војна сила која диктира процесима на глобалном нивоу. Обије државе су чланице Г-7 групе најбогатијих земаља свијета.

Поређење по једнакости БДП савезних држава САД-а са БДП-ом других држава свијета

Природни ресурси и привредни развој

САД и Канада располажу великим богатством природних ресурса: пољопривредним површинама са обрадивим тлом, водом, енергетским изворима, рудама, шумским покривачем итд. Ови чиниоци заједно са повољним географским положајем, дугим периодом мира, стабилним државним системом, јединственом валутом, непостојањем царинских баријера, утицали су на веома брз економски развој ових земаља. Данас су САД прва земља свијета према вриједности индустријске производње, али и према вриједности пружених услуга. У погледу развоја енергетике и у производњи племенитих метала САД и Канада се такође налазе међу првих пет држава свијета.

Добар дио привредног система ових земаља, а нарочито САД-а је у корпорацијском власништву које располаже сировинама, фабрикама и опремом потребним за рад. Исто тако, држава разним мјерама утиче на привредни развој и економске односе, нарочито у погледу контроле цијена и квалитета производа, спречавања монопола, заштитом потрошача, радника и сл. Веома је битан сегмент очување животне средине. Велика пажња се поклања новим технологијама, образовном систему, саобраћајној инфраструктури и другим потребама друштва.

Терцијаризација привреде

Ово је процес који води ка развоју и доминантности терцијарних и квартарних привредних дјелатности. Кроз њега запосленост у индустрији и другим дјелатностима секундарног и примарног сектора опада, а расте у услугама и ванпривредном сектору (квартарни). Неопходан предуслов овоме је технолошки развој који је у САД-у присутан деценијама. Да не буде забуне, вриједност производње примарног и секундарног сектора је такође у сталном порасту, иако број радне снаге у њима опада. То је посљедица аутоматизације, механизације и роботизације у производњи. У стварању БДП САД-а услужне дјелатности учествују са преко 70%, индустрија са око 18%, грађевинарство са око 4%, а пољопривреда и рударство са по 2%.

Питања:

  1. Које земље припадају Англоамеричком простору?
  2. Објасни процес глобализације и наведи државу која је по твом мишљењу носилац тог процеса и због чега?
  3. Наведи главне природне ресурсе земаља Англоамерике?
  4. Објесни како власт држава Англоамерике утиче на привредни систем?
  5. Шта су то корпорације или мултинационалне компаније?
  6. Шта је терцијаризација привреде?

9 Replies to “САД И КАНАДА- ресурси и карактеристике привреде”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.