Брод је град и општина која се налази на сјеверу Републике Српске у Босни и Херцеговини, на десној обали Саве. Овај град је смјештен у Панонској низији, а у писаним споменицима се помиње од средњег вијека. Доживио је бројне промјене, од када је био дио приватног посједа великашке породице, до освајања Осмналија почетком 18. вијека, када је добио име Турски Брод. Име Босански Брод служебно је носио до 2009. год. када постаје само Брод. Општина је бројала око 35 000 становника прије рата.

Брод има једну основну школу и један средњошколски центар. До 1976.год. град је имао двије средње школе: Економску и Металопрерађивачку. Те године те двије школе су удружене у једну и она добија име Школски центар „Фриц Павлик“ (име добија по једном од народних јунака Југославије). За удруживање ових школа био је потребан нови објекат, па је за то предвиђена нова зграда, а то је иста ова у којој се настава одвија и данас. Свечано отварања центра одржано је 22.12.1976. год. и тадашњи директор Ранко Ружојчић обратио се присутнима ријечима: „Омладина и радници Школског центра свјесни су обавеза које слиједе након преузимања овог објекта“.
Тада су у школи постајала три ООУР-а: ООУР за образовање стручних радника техничког занимања, ООУР за образовање стручних радника економских и сродних занимања и ООУР радна заједница. Године 1985/1986. уведен је нови ООУР техносервис. Све до рата настава се одвијала у двије смјене јер је општина имала знатно више становника и до тада школа носи наведено име. Након рата тај број се смањио па је и потреба за другом смјеном нестала, а школа мијења име у Средња школа „Никола Тесла“ (од марта 1992). Након ратних дешавања на овом подручју, школа један период није радила, али одмах по ослобођењу Брода запосленици школе су узели ствар у своје руке и почели са обновом радног простора. Зграда је била у тешком стању, али воља и труд су учинили своје. Школа је престала са радом 02.03.1992, а већ 07.10. исте године (када је Брод и ослобођен) за повјереника је именован Раденко Ђуђић, проф. географије и у новембру су почеле припреме за оспособљавање школе и трајале су до 18.01.1993. након чега школа почиње са радом. Тада је добила ново име, једну смјену, а опремање простора није завршило још дуго након тога.
Струке и занимања су мијењана током ових година, а до првог покушаја увођења гимназије дошло је 1995. године. Тада је повећан број ученика, јер су у Брод стигли избјегли становници Шипова и Јајца, након ратних дешавања на њиховим просторима. Да би ученици из тих мјеста наставили школовање без прекида, уведена је гимназија. То је трајало годину дана; након одласка ових ученика ни одјељење гимназије није могло опстати па је тада уведено тзв. истурено одјељење: ученици који су већ започели школовање у гимназији ишли су у школу овдје, али су евидентирани као ученици дервентске Гимназије. Ово истурено одјељење је извело само једну генерацију (1996 – 2000). Гимназија је званично уведена 2007/2008. школске године.
Посљедња промјена у називу школе десила се 2013. године, од када школа носи име  ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ (Јавна установа средњошколски центар).

Школа ради у петодневној радној седмици у оквиру које реализује цијели
образовно-васпитни рад: теоријску наставу са вјежбама, практичну наставу, факултативну наставу, додатну и допунску наставу, професионалну праксу, испите, праћење рада и оцјењивање ученика, слободне активности, умјетничке, креативне и научне секције, екскурзије, ученичке организације, културна и јавна дјелатност итд. Теоријска настава општеобразовних предмета изводи се у сљедећим струкама:
-Машинство и обрада метала
– Електротехника
– Хемија, неметали и графичарство
– Угоститељство и туризам
– Економија, право и трговина
– Гимназија општег смјера
– Остале дјелатности (засад подразумијева само једно занимање, фризере, које је уведено 2014. године, по први пут у Броду)

Од 2015. године школа има ново занимање – машински техничар за компјутерско конструисање.
Од 2018. године уведен је нови смјер електротехничке струке – техничар информационих технологија.
Од 2019. године школа има и техничаре мехатронике.
Од 2021. године уведено је занимање техничар ЦНЦ технологија.

Почетком 2011. године школа је добила дозволу од Завода за образовање одраслих и тада почиње вечерња школа за одрасле у два занимања хемијске струке.

Директори (од 1992):
-Раденко Ђуђић, проф. географије – повјереник 1992-1994.
– Миленко Поповић, проф. физике са техничким образовањем – директор 1994-1996.
– Теодор Трифуновић. проф. српског језика – в. д. директора на 6 мјесеци,
децембар 1996–јун 1997.
– Ранко Мумовић, проф. хемије – два мјесеца в. д. директора, а након тога директор 3 мандата, 1997–2009.
– Нада Комел, проф. историје – 2009–2013.
– Драгица Ивановић, инж. машинства – 2013–тренутно на дужности (други мандат у току).