Школски одбор

Списак чланова школског одбора

By vedran – On октобар 14, 2015 – In Школски одбор With Comment Off

ШКОЛСКИ ОДБОР ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗВАЊЕ НАЦИОНАЛНОСТ ИМЕНОВАН ИСПРЕД: ДАТУМ ИМЕНОВАЊА ДАТУМ КОНСТИТУИСАЊА Предсједник ШО/Потпредсједник/Члан Бојан Ристић Проф. физичког васпитања Србин Запослених радника школе 11.62013. 10.7.2013. Предсједник ШО Мирјана Ћерић Проф. Српског језика и књижевности Српкиња Запослених радника школе 31.7.2015. 10.7.2013. Потпредсједник ШО Предраг Рељић Полицајац Србин Савјета родитеља 11.6.2013. 10.7.2013. Члан Сњежана Радовановић Текстилни […]

Continue Reading →

Програм рада школског одбора

By vedran – On октобар 14, 2015 – In Школски одбор With Comment Off

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Усвајање ГПР Школе Х Одлучивање о кориштењу финансијских средстава и средстава за инвестиционо одржавање Х Усвајање извјештаја о пословању школе Х Х Доношење статута, правилника и других општих аката школе Х Х Доношење приједлога плана […]

Continue Reading →