Mjesec: April 2020.

ЕКОНОМСКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЕВРОПЕ (2. гим.)

12 commentsUncategorized

Европа у привредном погледу спада у групу развијених континената. Располаже разноврсним и вема значајним природним ресурсима који су неопходни као основа економског развоја било кога дијела свијета. Захваљујући богатству одређених ресурса, неке земље европе су извршиле привредну ”специјализацију”. Другачија обиљежја привредног развоја неких европских земаља кроз историју и недостатак ресурса, су условили регионалне разлике у ….  Read More

СЈЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКИ РАЗВОЈ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА (3. гим.)

22 commentsUncategorized

Раније смо се упознали са процесом дезинтеграције и комдања бивше СФРЈ на већи број нових држава. У прошлом чланку је истакнуто да је Македонија, једна од њених 6 социјалистичких република, независност прогласила 1991. године. Данас, Сјеверна Македонија је средње развијена држава Балканског полуострва. Њена површина је око 25 713 км2, па је површином незнатно већа ….  Read More

ЈЕЗЕРА (1. гим.)

16 commentsUncategorized

У протеклих неколико часова смо говорили о водама на копну, прије свега подземним водама и ријекама. Упознали смо се са њиховим постанком, поријеклом њихове воде, њиховим особинама, типовима, значајем, начинима загађивања и указали на потребу њихове заштите. Језера, за разлику од ријека, спадају у површинске копнене стајаће воде. Веома су распрострањени хидролошки објекти, присутни готово ….  Read More

СЈЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- географски положај, правна, политичка и територијална уређеност и географске регије (3. гим.)

20 commentsUncategorized

Сјеверна Македонија је сувереном државом постала 1991. године, под именом Бивша Југословенска Република Македонија (БЈР Македонија). О независности су на референдуму одлучивали њени грађани и десила се мирним путем и без сукоба. Тај назив најјужније новонастале државе на простору некадашње СФРЈ је био посљедица противљења Грчке. Грчка није пристала да нова држава носи назив само ….  Read More

РИЈЕКЕ- основне хидролошке карактеристике (1. гим.)

18 commentsUncategorized

Кроз прошли чланак смо се упознали са појмом ријеке. Било је ријечи о томе шта називамо ријеком, извору и ушћу, обалама ријеке, дијеловима ријечног тока, типовима ријека, ријечном систему и ријечној мрежи, сливовима и развођима… (присјетите се значења ових појмова). Када се говори о хидролошким карактеристикама ријека, ту се, прије свега, мисли на ријечне режиме, ….  Read More

ПОЛИТИЧКОГЕОГРАФСКЕ И ЕКОНОМСКОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ (2. гим.)

18 commentsUncategorized

Australija (енгл. Australia) званично Комонвелт Аустралија (енг. Commonwealth of Australia), држава је јужне хемисфере која обухвата копно најмањег континента на свијету истог имена, острво Тасманију, као и бројна друга острва у Индијском и Тихом океану. Површина Аустралије износи 7 692 024 км2 и по површини је 6. у свијету, окружена је Индонезијом, Источним Тимором и ….  Read More